Disclaimer voor VPNdeals.nl

1. Algemeen

De inhoud en vergelijkingen op VPNdeals.nl zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij streven ernaar om de informatie op onze website regelmatig te actualiseren en aan te passen aan de nieuwste ontwikkelingen in de VPN-sector. Wij doen ons best om alle verzamelde gegevens zo nauwkeurig en actueel mogelijk weer te geven.

2. Geen garantie op juistheid

Hoewel we ernaar streven accurate en up-to-date informatie te verstrekken, kunnen we geen garantie bieden op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op onze website. VPNdeals.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onjuistheden in de informatie, noch voor schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van de informatie.

3. Gebruik van de website

De gebruikers van VPNdeals.nl zijn verantwoordelijk voor hoe zij de informatie gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortkomt uit het gebruik van onze website, inclusief schade door onderbrekingen, storingen of vertragingen in de beschikbaarheid van informatie.

4. Reacties en gebruikerscontent

Gebruikers van VPNdeals.nl mogen reacties plaatsen op artikelen en berichten. Deze reacties moeten respectvol, eerlijk zijn en mogen geen onjuiste informatie bevatten. VPNdeals.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze reacties en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de meningen of ervaringen die hierin worden geuit.

5. Moderatie

Reacties kunnen gemodereerd worden om te zorgen voor naleving van onze richtlijnen. VPNdeals.nl behoudt zich het recht voor om reacties die niet voldoen aan onze normen te verwijderen of aan te passen.

6. Advertentiebeleid

Op VPNdeals.nl maken wij gebruik van advertenties, waaronder productvergelijkingen en directe links naar adverteerders. VPNdeals.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van websites waarnaar wordt gelinkt.

7. Intellectueel eigendom

Het auteursrecht van de inhoud op VPNdeals.nl berust bij S Media Works B.V. (KvK: 74631500). Het is niet toegestaan om zonder toestemming van VPNdeals.nl materiaal van de website te kopiëren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken voor commerciële doeleinden.

8. Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze disclaimer kunt u contact opnemen via Info@vpndeals.nl.